Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chi tiết

 
Tên thủ tục Thủ tục cấp thông báo đăng ký kiểm tra nhà nước về hàng nhập khẩu
Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Nội dung

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra nhà nước về hàng nhập khẩu:

+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai hoặc lấy mẫu đơn trên website http://www.dost-dongnai.gov.vn

+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận có yêu cầu cụ thể hồ sơ cần bổ sung.

Bước 2: Tiến hành thẩm xét hồ sơ.

Bước 3: Người nhập khẩu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để nhận thông báo kết quả kiểm tra.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua Chương trình đăng ký trực tuyến theo địa chỉ http://www.dost-dongnai.gov.vn.

Thành phần hồ sơ

 

- Giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu”

- Bản sao các giấy tờ sau: Hợp đồng, danh mục hàng hóa (nếu có) kèm theo.

- Bản sao chứng chỉ chất lượng (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) hoặc bản chính.

- Bản sao vận đơn.

- Bản sao hóa đơn.

- Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

- Bản sao giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có).

- Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa, mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định).

- Bản sao chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có).

Tên mẫu đơn, tờ khai

 

Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

(Mẫu 1. ĐKKT phần Phụ lục kèm theo Thông tư 27/2012/TT-BKHCN).

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

+ 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với hàng hóa nhập khẩu là khí dầu mỏ hóa lỏng

+ 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với các hàng hóa nhập khẩu khác.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Lệ phí

150.000 đồng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

- Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 15/2013/TT-BKHCN ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Thông tin liên hệ giải quyết thủ tục hành chính

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai

- Địa chỉ: số 1597 Đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 0613.822297 – 8504

- Email: tdcdongnai@dost-dongnai.gov.vn 

Phản ảnh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định và việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ: 1597, Đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0613.3822297 –  8588

- Email: giamdoc@dost-dongnai.gov.vn

Đính kèm tài liệu Chon Mau 1. ĐKKT.doc