Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chi tiết

 
Tên thủ tục Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Nội dung

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép vận chuyển các chất ôxi hóa/các hợp chất ôxit hữu cơ/các chất ăn mòn:      

+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai hoặc lấy mẫu đơn trên website http://www.dost-dongnai.gov.vn

+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận có yêu cầu cụ thể hồ sơ cần bổ sung.

Bước 2: Tiến hành thẩm định trên hồ sơ và trên thực tế tại doanh nghiệp theo quy định. Trong quá trình thẩm định nếu có các nội dung phải giải trình làm rõ, Sở Khoa học và Công nghệ gửi văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình;

Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai hoặc qua chương trình đăng ký trực tuyến theo địa chỉ http://www.dost-dongnai.gov.vn.

Thành phần hồ sơ

 

- Đơn đ nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm.

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Danh sách phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện, người áp tải.

- Danh mục lịch trình vận chuyển, loại hàng nguy hiểm vận chuyển, tổng trọng lượng hàng nguy hiểm cần vận chuyển.

- Bản cam kết của doanh nghiệp.

- Lệnh điều động vận chuyển.

- Bản cam kết của người vận tải (trong trường hợp doanh nghiệp thuê phương tiện vận chuyển của doanh nghiệp khác).

- Phiếu an toàn hóa chất (nội dung quy định tại Khoản 4, Điều 3 của Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN).

- Các tài liệu liên quan đến yêu cầu của người điều khiển phương tiện, người áp tải:

+ Bản sao hợp lệ thẻ an toàn lao động của người điều khiển phương tiện, người áp tải được cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước;

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ chứng nhận được huấn luyện an toàn hóa chất của người điều khiển phương tiện, người áp tải do Bộ Công Thương cấp;

+ Bản sao hợp lệ giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện phù hợp với phương tiện vận chuyển.

- Bảo sao hợp lệ giấy đăng ký phương tiện vận chuyển.

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận kiểm định phương tiện vận chuyển còn thời hạn hiệu lực do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp.

- Trường hợp doanh nghiệp có hàng nguy hiểm cần vận chuyển phải thuê phương tiện vận chuyển, doanh nghiệp phải nộp kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng thuê vận chuyển trong đó nêu chi tiết các thông tin về phương tiện vận chuyển (loại phương tiện, biển kiểm soát, trọng tải).

- Bảo sao hợp lệ giấy chứng nhận kiểm định bao bì, thùng chứa hàng nguy hiểm cần vận chuyển còn thời hạn hiệu lực ối với các dụng cụ chứa chuyên dụng). Trường hợp sử dụng các dụng cụ chứa khác, doanh nghiệp phải nộp kèm theo hồ sơ bản sao hợp lệ các tài liệu sau:

+ Tiêu chuẩn áp dụng đối với dụng cụ chứa hàng nguy hiểm do doanh nghiệp công bố;

+ Phiếu kết quả thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng của dụng cụ chứa hàng nguy hiểm do tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm cấp (Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký truy cập trên website: www.tcvn.gov.vn).

Tên mẫu đơn, tờ khai

 

- Đơn đề nghị cấp phép hàng nguy hiểm (Phụ lục I Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN);

- Danh sách phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện, người áp tải hàng nguy hiểm (Phụ lục II Thông tư số: 25/2010/TT-BKHCN);

- Lịch trình vận chuyển, loại hàng nguy hiểm vận chuyển và tổng trọng lượng hàng nguy hiểm cần vận chuyển (Phụ lục III Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN);

- Bản cam kết vận chuyển hàng nguy hiểm (Phụ lục IV Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN);

 - Lệnh điều động vận chuyển hàng nguy hiểm (Phụ lục V Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN).

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

07 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hàng nguy hiểm cần vận chuyển hoặc thực hiện vận chuyển hàng nguy hiểm

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm 

Lệ phí

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thông tin liên hệ giải quyết thủ tục hành chính

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

- Địa chỉ: số 1597 Đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 0613.822297 – 8504

- Email: tdcdongnai@dost-dongnai.gov.vn 

Phản ảnh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định và việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

-  Địa chỉ: 1597, Đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0613.3822297 –  8588

- Email: giamdoc@dost-dongnai.gov.vn

​​
​​​
Đính kèm tài liệu Chon Mau 1- Mau don de nghi cap phep.doc
Chon Mau 3 - Mau lich trinh van chuyen.doc
Chon Mau 5 - Mau lenh dieu dong van chuyen.doc
Chon Mau 4 - Mau ban cam ket van chuyen.doc
Chon Mau 2 - Mau danh sach phuong tien van chuyen.doc