Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chi tiết

 
Tên thủ tục Công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn độc lập (bên thứ ba)
Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Nội dung

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng:

+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai hoặc lấy mẫu đơn trên website http://www.dost-dongnai.gov.vn

+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận có yêu cầu cụ thể hồ sơ cần bổ sung.

Bước 2: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm xét hồ sơ.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để nhận thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua chương trình đăng ký trực tuyến theo địa chỉ http://www.dost-dongnai.gov.vn

Thành phần hồ sơ

 

- Bản công bố hợp chuẩn;

- Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh…);

- Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố.

- Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Bản công bố hợp chuẩn (Mẫu 2. CBHC/HQ, Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN).

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn.

Lệ phí

150.000 đồng.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Thông tin liên hệ giải quyết thủ tục hành chính

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai

- Địa chỉ: số 1597, Đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 0613.822297 – 8503

- Email: tdcdongnai@dost-dongnai.gov.vn 

Phản ảnh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định và việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ: 1597, Đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0613.3822297 –  8588

- Email: giamdoc@dost-dongnai.gov.vn

​​
Đính kèm tài liệu Chon Mau 4- Ban cong bo hop chuan bop quy.doc