Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 
Thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên nền tảng khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo   25-07-2023
Trong những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh được tăng cường chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực và từng bước tham gia phục vụ cho sự đổi mới và phát triển của tỉnh. Nhiều kết quả nghiên cứu, nhiều tiến bộ KH&CN được ứng dụng rộng rãi và có đóng góp thiết thực đối với sự phát triển của tỉnh.
 

Giới thiệu một số sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Đồng Nai
* Phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội
Theo báo cáo của Sở KH&CN, trong giai đoạn 2016-2022, Sở đã tổ chức tổng kết nghiệm thu 125 đề tài, dự án cấp tỉnh và cấp cơ sở thuộc 6 chương trình. Sau khi được công nhận nghiệm thu kết quả, các đề tài đều được bàn giao cho đơn vị ứng dụng và đơn vị đặt hàng để đưa vào ứng dụng trong sản xuất và đời sống.
Cụ thể, chương trình áp dụng đồng bộ tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, tăng khả năng xuất khẩu và thu nhập của nông dân đã tổ chức tổng kết- nghiệm thu và bàn giao đưa vào ứng dụng là 49 đề tài, dự án. Các đề tài, dự án đã góp phần đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm tăng năng suất, chất lượng trên các loại cây trồng, vật nuôi, giảm chi phí lao động, giá thành sản phẩm tăng hiệu quả kinh tế và thu nhập, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mở rộng thị trường, tăng khả năng xuất khẩu thông qua việc chứng nhận VietGAP, Global GAP và các tiêu chuẩn khác; từng bước xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản thực phẩm theo hướng bảo đảm an toàn thực phẩm.
Trên lĩnh vực công nghiệp và công nghệ, Đồng Nai đã triển khai các đề tài, dự án phục vụ cho công tác chọn lọc công nghệ, cải tiến công nghệ phù hợp với điều kiện tỉnh nhà, nhất là công nghệ chế biến, điều tra tình hình công nghệ của địa phương, tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao.
Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đã tổ chức tổng kết- nghiệm thu và bàn giao đưa vào ứng dụng là 17 đề tài, dự án. Các đề tài, dự án đã góp phần thiết kế, chế tạo mới và cải tiến được nhiều loại vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật công nghệ cao; xây dựng được các hệ thống giám sát và kiểm soát an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước.
Các đề tài, dự án lĩnh vực nông nghiệp đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng (Trong ảnh: Mô hình thâm canh ghép chuyển đổi cây xoài chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Vĩnh Cửu)
Chương trình nghiên cứu kinh tế, xã hội - nhân văn phục vụ phát triển đã tổ chức tổng kết- nghiệm thu và bàn giao đưa vào ứng dụng là 42 đề tài, dự án góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý an ninh trật tự và an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội…
Chương trình áp dụng tiến bộ KH&CN các mô hình bảo vệ, nâng cao sức khoẻ cộng đồng đã tổ chức tổng kết - nghiệm thu và bàn giao đưa vào ứng dụng là 09 đề tài, dự án. Các đề tài trong lĩnh vực này tập trung nghiên cứu nhiều công nghệ và kỹ thuật tiên tiến đã được áp dụng trong chẩn đoán và điều trị giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, giảm chi phí cho người dân và xã hội, bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu địa phương, sản xuất một số chế phẩm để điều trị các bệnh nan y và đảm bảo an sinh xã hội.
Chương trình điều tra cơ bản tài nguyên, điều kiện thiên nhiên và bảo vệ môi trường đã tổ chức tổng kết - nghiệm thu và bàn giao đưa vào ứng dụng là 06 đề tài, dự án. Các đề tài đã cung cấp các cơ sở khoa học cho việc quy hoạch, kế hoạch và hoạch định chính sách trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về công tác quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý và các giải pháp ngăn ngừa, khống chế ô nhiễm, cải thiện và bảo vệ môi trường.
TS. Lại Thế Thông, Giám đốc Sở KH&CN cho biết, thời gian qua, ngành KH&CN đẩy mạnh thực hiện cơ chế đặt hàng nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KH&CN. Sở cũng đã, đang phối hợp với các viện, trường đại học, làng công nghệ hướng dẫn các sở, ngành, địa phương đề xuất các đề án, dự án, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật theo nhu cầu, sát với thực tiễn.
* Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới sáng tạo
Với mục tiêu đến năm 2030, KHCN và đổi mới sáng tạo thật sự là động lực quan trọng để tăng cường sức mạnh tổng hợp trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, thích nghi và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế, ngành KH&CN sẽ đổi mới cơ chế hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KHCN và đổi mới sáng tạo. Trong đó, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp theo hướng công khai, minh bạch, khách quan, đơn giản hóa thủ tục hành chính; chuyển đổi số quy trình quản lý, cơ sở dữ liệu các nguồn lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tập trung phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm quốc gia dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao để hình thành các ngành nghề mới và các sản phẩm mới, giá trị gia tăng cao, nhất là lĩnh vực mà tỉnh Đồng Nai có thế mạnh như nông nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ, công nghệ thông tin,...
Sở KH&CN làm việc với các viện, trường đại học để triển khai thực hiện các đề tài, dự án phục vụ nhu cầu cấp thiết của tỉnh
Bên cạnh đó là thu hút, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát triển các chủ thể nghiên cứu mạnh. Triển khai các chính sách, giải pháp để các trường đại học thực sự trở thành các trung tâm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, là nguồn cung tri thức cho các hoạt động đổi mới sáng tạo. Khuyến khích, hỗ trợ thành lập các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao tài sản trí tuệ. Nghiên cứu xây dựng các trường đại học trở thành trung tâm đào tạo nhân lực, nghiên cứu và chuyển giao tri thức phục vụ đổi mới sáng tạo của vùng và địa phương…
Giám đốc Sở KH&CN Lại Thế Thông cho biết thêm, trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành KH&CN sẽ tiếp tục phối hợp để xác định các nhiệm vụ kinh tế - xã hội nói chung; tổ chức thực hiện từ nghiên cứu đến triển khai ứng dụng đối với các lĩnh vực logistics, nông nghiệp hữu cơ, nghiên cứu về cây dược liệu, hoa, cây cảnh giá trị cao; mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm hiện đại, năng suất cao. Đồng thời khích lệ các chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức KH&CN, người dân tham gia nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào sản xuất, đời sống.
P.Hương

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

 THÔNG BÁO

 
 

 Thủ tục hành chính

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
Video clip
 • Ứng dụng công nghệ đèn LED trong sản xuất đạt hiệu quả cao
 • Đoàn xúc tiến đầu tư tại Đài Loan làm việc với Công ty Công nghệ sinh học Vạn Bảo Lộc
 • Đồng Nai là tỉnh đầu tiên được đo hàm lượng vàng
 • Công bố chỉ dẫn địa lý cho chôm chôm Long Khánh
 • Hội thảo nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
 • Hội nghị cán bộ công chức và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 2
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 1
 • Nhiều trạm xăng dầu sử dụng công nghệ cao gắn chíp qua mắt người tiêu dùng và các cơ quan chức năng
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Okayama (Nhật Bản)

 • Hình ảnh liên kết
  Liên kết website trong tỉnh
  Liên kết website các tỉnh
  Lượt truy cập