Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 
Công nhận kết quả đề tài: “Nghiên cứu phương pháp định lượng và ước tính phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai"   30-08-2023
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 2056/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đề tài: “Nghiên cứu phương pháp định lượng và ước tính phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai" do Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC) thực hiện; PGS.TS Phùng Chí Sỹ làm chủ nhiệm.

grghbntnty1.jpg

Sử dụng các nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo để thay thế năng lượng hóa thạch nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

Để có cơ sở khoa học nhằm bắt tay thực hiện lộ trình giảm phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh, tháng 03/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai phối hợp với Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC) thuộc Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu phương pháp định lượng và ước tính phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai”. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đầu vào về phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai; Cung cấp công cụ để kiểm kê khí nhà kính định kỳ cho các ngành kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai; Hỗ trợ tỉnh trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính của tỉnh, từ đó đề xuất các ngành có tiềm năng giảm phát thải.

Sau gần 2 năm nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành nội dung đề ra, bám sát các mục tiêu và nội dung trình bày trong thuyết minh như: Tiến hành điều tra thu thập thông tin, dữ liệu về hiện trạng và quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai; Đánh giá hiện trạng và dự báo phát thải các loại khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo 05 lĩnh vực phát sinh khí nhà kính chính đến năm 2030. Trong đó, phát sinh từ các đối tượng cụ thể như: Quá trình hoạt động tiêu thụ năng lượng phục vụ sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, hoạt động của khu dân cư; Quá trình hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quá trình hoạt động sản xuất nông nghiệp, sử dụng đất trên địa bàn; Quá trình hoạt động xử lý chất thải (Xử lý nước cấp, xử lý nước thải đô thị, công nghiệp, quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại); Các nguồn khác (Giao thông; sản xuất và truyền tải điện). Đồng thời đánh giá tiềm năng giảm thiểu khí nhà và đề xuất các giải pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm thiểu khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho từng đối tượng cụ thể; Xây dựng các chương trình, dự án giảm thiểu khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và lộ trình triển khai thực hiện.

fbtnbtrnm.JPG
PGS.TS Phùng Chí Sỹ báo cáo kết quả thực hiện đề tài.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Công nghệ Môi trường và chủ nhiệm nhiệm vụ chịu trách nhiệm quyết toán và thanh toán hợp đồng các kết quả, sản phẩm và tài sản theo quy định.

Việc đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin, ứng dụng kết quả nhiệm vụ được thực hiện theo quy định. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc chuyển giao kết quả và sản phẩm của đề tài cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục nghiên cứu phát triển và triển khai ứng dụng trong thời gian tới.

Thanh Cảnh

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

 THÔNG BÁO

 
 

 Thủ tục hành chính

 
 

 Hình ảnh hoạt động

 
Video clip
 • Ứng dụng công nghệ đèn LED trong sản xuất đạt hiệu quả cao
 • Đoàn xúc tiến đầu tư tại Đài Loan làm việc với Công ty Công nghệ sinh học Vạn Bảo Lộc
 • Đồng Nai là tỉnh đầu tiên được đo hàm lượng vàng
 • Công bố chỉ dẫn địa lý cho chôm chôm Long Khánh
 • Hội thảo nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
 • Hội nghị cán bộ công chức và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 2
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 1
 • Nhiều trạm xăng dầu sử dụng công nghệ cao gắn chíp qua mắt người tiêu dùng và các cơ quan chức năng
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Okayama (Nhật Bản)

 • Hình ảnh liên kết
  Liên kết website trong tỉnh
  Liên kết website các tỉnh
  Lượt truy cập